Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
Zajęcia fakultatywne
Studia podyplomowe
Konsultacje
KomisjeKomisja Onomastyczna PAN
Komisja Badań Regionalnych PAN - Zespół Onomastyczny

Towarzystwa Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
International Association for Semiotic Studies
American Name Society
Bristol
Polski Związek Logopedów
Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Słownikisłownik podstawowych terminów onomastycznych
słownik wybranych terminów z zakresu logopedii
tzw. "słownik warszawski"
"słownik Lindego"
Słownik gwar polskich - Jan Karłowicz
Polska Biblioteka Internetowaonomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka