Administracja
górne zdjęcie
homekontaktlinkiaktualnościStrona główna
Zainteresowania
Publikacje
Towarzystwa
Komisjea
Zajęcia kursowe
Zajęcia fakultatywne
Studia podyplomowe
Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny studentów języków germańskich
Diagnoza i terapia afazji
Neurolingwistyka
Konsultacje

dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

 • ONOMASTYKA
  • diachroniczne i synchroniczne badania nad toponimią
  • urbonimia i jej związek z rozwojem późnonowoczesnego miasta
  • specyfika wybranych kategorii nazewniczych, np. chrematonimów
  • powiązania pomiędzy nazewnictwem a kulturą
  • teoria nazw własnych
 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
  • gramatyka języka polskiego w procesie glottodydaktycznym
 • JĘZYK W PATOLOGII (NEUROLOGOPEDIA)
  • zaburzenia języka i mowy typu: afazja, dyspragmatyzmonomastyka | onomastyka Poznań | językoznawstwo | toponimia | teoria nazw własnych | urbonimia | zaburzenia języka i mowy | afazja
opóźniony rozwój mowy | nauka języka poskiego jako obcego | glottodydaktyka